Second  slide

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
  • Fikrin veya çözüm önerisinin aynı alanda daha önce uygulanmış diğer fikirler ile olan benzerliği var mı?
  • Sektöründe ve ilgili alanda net problem tanımlaması yapılmış mı?
  • Gözlem ve verilere dayalı bir gerekçe oluşturulmuş mu?
  • Çözüm önerisi ve B planı bulunmakta mı?
  • Fikrin veya çözüm önerisinin yenilik boyutu hangi seviyede?
  • Çözüm elde etmek için belirlenen yöntemin uygulanabilirliği nedir?
  • Fikir sahibi veya ekibin kapasitesi uygulama için yeterli mi?
  • Sektörde hitap edeceği alanda tahmini fayda/kazanım hesaplaması yapılmış mı?
  • Fikir / çözüm önerisine ait bütçe belirlenmiş mi?
  • Proje çevreye duyarlı mı?